Przejdź do treści

O mnie

Moja misja

Gabinet terapii pedagogicznej Duduś założyłam w celu stworzenia dla dzieci oraz ich rodzin, bezpiecznej przestrzeń w której otrzymają specjalistyczna pomoc oraz wsparcie w terapii zaburzeń rozwoju. W gabinecie terapii pedagogicznej Duduś panuje przyjemna atmosfera pełna tolerancji, akceptacji oraz zrozumienia. Żadne dziecko nie zostanie pozostawione bez udzielenia specjalistycznej pomocy. Zapewniam całościową opiekę psychologiczno-pedagogiczną dziecka. Najważniejszy jest dla mnie dobrostan psychiczny dziecka oraz jego rodziny. Terapie opieram na współpracy z rodzicami. Są oni największa skarbnicą wiedzy o dziecku. Od wielu lat pracuje z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami rozwoju. Moją główną misją i obowiązkiem jako oligofrenopedagoga jest niesienie pomocy. Zapewniam dzieciom optymalne oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb warunki do rozwoju. Terapie planuje na mocnych stronach i zainteresowaniach dziecka. Przez pryzmat mojej wieloletniej pracy mogę powiedzieć, że praca oligofrenopedagoga jest moją pasją oraz misją.

Doświadczenie

Nazywam się Julia Jachnicka i jestem oligofrenopedagogiem, terapeutką osób ze spektrum autyzmu, terapeutką pedagogiczną, surdopedagogiem, tyflopedagogiem oraz certyfikowaną trenerką treningu umiejętności społecznych – TUS. Swoją wiedzę zdobywałam na jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Ukończyłam dwa stopnie pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadam certyfikat dwustopniowego trenera umiejętności społecznych – TUS ukończony w studium psychologicznym Joanny Węglarz. Na co dzień pracuje z dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dysleksją, dyskalkulią, ADHD, Aspergerem, zaburzeniami integracji sensorycznej, niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami koncentracji oraz problemami emocjonalno- społecznymi. Mam dużą wiedzę z zakresu komunikacji alternatywnej AAC. Znam postawy pisma punktowego Brajla oraz języka migowego. Swoja praktykę doskonaliłam w zespole szkół specjalnych nr 17 w Gdyni oraz w terapeutycznych punkcie przedszkolnym „Ja sam” w Gdyni. Obecnie pracuje w przedszkolu nr 58 w Gdyni jako pedagog specjalny oraz nauczyciel wspomagający. Prywatnie w wolnych chwilach uwielbiam uprawiać ogród, spędzać czas z rodziną oraz moim labradorem Donaldem i kotem Zuzą.