O mnie

Moja misja

Od dawna moim marzeniem zawodowym było stworzenia dla dzieci oraz ich rodzin, bezpiecznej przestrzeń w której otrzymają specjalistyczna pomoc oraz wsparcie. Pierwszy gabinet terapii pedagogicznej założyłam w Gdańsku. Wraz z rozwojem działalności kolejny gabinet otworzyłam w Gdyni na granicy Wiczlina- Chwarzna a Witomina. W moim gabinecie terapii pedagogicznej Duduś panuje przyjemna atmosfera pełna tolerancji, akceptacji oraz zrozumienia. Najważniejszy jest dla mnie dobrostan psychiczny dziecka oraz jego bliskich. Terapie opieram na współpracy z rodzicami oraz indywidualnym podejściu do problemów dziecka. Większość pomocy terapeutycznych tworze sama, tak aby odpowiadały na zainteresowania i potrzeby najmłodszych.

Duduś

Doświadczenie

Nazywam się Julia Jachnicka. Jestem terapeutą, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem oraz certyfikowaną trenerką treningu umiejętności społecznych – TUS. Swoją wiedzę zdobywałam na jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Ukończyłam dwa stopnie pedagogiki specjalnej o dwóch specjalizacjach, terapii pedagogicznej oraz terapii osób ze spektrum autyzmu na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadam certyfikat dwustopniowego trenera umiejętności społecznych – TUS ukończony w studium psychologicznym Joanny Węglarz. Zajmuję się również komunikacją alternatywą AAC. Znam postawy pisma punktowego Brajla oraz języka migowego. Swoja praktykę doskonaliłam w szkole oraz przedszkolu specjalnym w Gdyni. Przez kilka lat pracowałam jako pedagog specjalny w przedszkolu nr 58 na Chwarznie. Obecnie pracuje w szkole nr 37 na Wiczlinie oraz Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni. Na co dzień pracuje z dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mutyzmem, afazją, dysleksją, dyskalkulią, ADHD, Aspergerem, zaburzeniami integracji sensorycznej, niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną, chorobami genetycznymi, zaburzeniami koncentracji oraz problemami emocjonalno- społecznymi. Prywatnie w wolnych chwilach uwielbiam uprawiać ogród, spędzać czas z rodziną oraz moim Labradorem.