TUS – Trening Umiejętności Społecznych

DUDUŚ

Zajęcia treningu umiejętności społecznych TUS prowadzone w gabinecie terapii pedagogicznej Duduś są bezpieczną przestrzenią w której twoje dziecko nauczy się rozpoznawać swoje emocje, rodzić sobie w trudnych sytuacjach społecznych oraz nawiązywać relacje społeczne. W trakcie zajęć TUS panuje atmosfera akceptacji oraz tolerancji.

Dla kogo jest TUS

Trening umiejętności społecznych (TUS) jest przeznaczony dla dzieci w różnym wieku, które wymagają wsparcia w nawiązywaniu relacji społecznych, rozpoznawaniu swoich emocji oraz radzeniu sobie w trudnych sytuacjach społecznych. Dzięki zajęciom treningu umiejętności społecznych TUS prowadzonych przez terapeute gabinetu terapii pedagogicznej Duduś dzieci mogą poprawić swoje umiejętności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji społecznych, rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie z emocjami i rozwijaniu pozytywnego zachowania społecznego.

Trening umiejętności społecznych TUS w gabinecie terapii pedagogicznej Duduś dedykowany jest również dla dzieci które zmagają się z różnymi wyzwaniami społecznymi, takimi jak nieśmiałość, lęki społeczne, trudności w komunikacji, strach przed zmianami, zachowaniem asertywności oraz autoprezentacją.

Sposób prowadzenia Tus

Najważniejszym elementem zajęć treningu umiejętności społecznych (TUS) w gabinecie terapii pedagogicznej Duduś jest przyjazna atmosfera pełna wsparcia oraz tolerancji. W trakcje zajęć terapeuta dba o to, aby dziecko czuło się komfortowo oraz bezpiecznie. Podczas zajęć treningu umiejętności społecznych TUS dziecko może swobodnie wyrażać swoje uczucia oraz myśli.

Zajęcia treningu umiejętności społecznych (TUS) prowadzone są w sposób ciekawy oraz interesujący dla niemłodych. Dzieci pracują na emocjach, sytuacjach społecznych (TUS) oraz własnych doświadczeniach. Bazą zajęć treningu umiejętności społecznych jest relacja
terapeutyczna z trenerem (TUS). Na każdych zajęciach treningu umiejętności społecznych (TUS) poruszany jest inny temat, który pozwoli dzieciom lepiej rozumieć siebie oraz otaczający
ich świat.

Zajęcia treningu umiejętności społecznych (TUS) prowadzone są w grupach 2 lub 3
osobowych. W indywidualnych przypadkach istnieje także możliwość indywidualnych zajęć treningu umiejętności społecznych (TUS). Zajęcia trwa 50 minut. Odbywają się regularnie raz
lub kilka razy w tygodniu.