Przejdź do treści

TUS - Trening Umiejętności Społecznych

Dla kogo jest TUS

Zajęcia treningu umiejętności społecznych TUS są bezpiecznym miejscem w którym twoje dziecko nauczy się rozpoznawać swoje emocje orz radzić sobie w sytuacjach społecznych. Panuje na nich atmosfera tolerancji oraz akceptacji.

Trening umiejętności społecznych (TUS) jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, które wymagają wsparcie w nawiązywaniu relacji społecznych, komunikacyjnych oraz interpersonalnych. Dzięki zajęciom treningu umiejętności społecznych TUS dzieci i młodzież mogą poprawić swoje umiejętności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji, rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie z emocjami i rozwijaniu pozytywnego zachowania społecznego.

Trening umiejętności społecznych TUS jest pomocny również dla dzieci i młodzieży które zmagają się z różnymi wyzwaniami społecznymi, takimi jak nieśmiałość, lęki społeczne, trudności w komunikacji, strach przed zmianami, trudności w radzeniu sobie z czekaniem na swoją kolej oraz przegraną.

Zajęcia treningu umiejętności społecznych TUS są polecane przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Sposób prowadzenia Tus

W prowadzeniu treningu umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci jako terapeutka, skupiam się na kilku kluczowych krokach:

Wstępna ocena i diagnoza: Przeprowadzam wstępną ocenę umiejętności społecznych dziecka, aby zidentyfikować jego mocne strony i obszary wymagające rozwoju. Na podstawie tej oceny tworzę spersonalizowany plan terapeutyczny, uwzględniający wiek, poziom rozwoju i indywidualne potrzeby dziecka.

Tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery: Staram się stworzyć atmosferę, w której dzieci czują się komfortowo i akceptowane. Ważne jest budowanie zaufania i zapewnienie dzieciom, że są w miejscu, gdzie mogą swobodnie wyrażać swoje uczucia i myśli.

Wykorzystywanie kreatywnych i interaktywnych technik: W trakcie sesji TUS wykorzystuję różnorodne metody, takie jak gry, zabawy, role-playing czy opowiadanie historii. Dzięki nim dzieci mają możliwość w praktyczny sposób rozwijać umiejętności społeczne, takie jak komunikacja, współpraca, empatia czy rozwiązywanie konfliktów.

Indywidualne wsparcie i pozytywny feedback: Udzielam dzieciom indywidualnego wsparcia, dostarczając im konstruktywny feedback i pochwały za ich postępy. Staram się być uważnym słuchaczem i pomagać im w rozwijaniu umiejętności społecznych poprzez budowanie pewności siebie i pozytywne wzmacnianie.

Praktyka w rzeczywistych sytuacjach: Zachęcam dzieci do praktykowania nabytych umiejętności społecznych w różnych sytuacjach życia codziennego, takich jak interakcje z rówieśnikami, rozwiązywanie problemów czy współpraca w grupie. Dążę do tego, aby dzieci miały szansę przenieść swoje umiejętności społeczne z sesji terapeutycznych do rzeczywistych sytuacji.