Duduś Terapia Pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest wspieranie dzieci w osiąganiu pełnego potencjału rozwojowego i umożliwienie im lepszego funkcjonowania w szkole i życiu codziennym.

Terapia Pedagogiczna dla Dzieci

Terapia pedagogiczna ma kluczowe znaczenie w rozwoju emocjonalnym, społecznym oraz edukacyjnym dziecka. Specjaliści pracujący w gabinecie Dudusiu zapewniają profesjonalną pomoc oraz indywidualne podejście, aby pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami w przekraczaniu barier w nauce i relacjach między ludzkich. W terapii pedagogicznej wykorzystują różnorodne metody oraz materiały dostosowane i zaprojektowane indywidualnie do każdego dziecka. Najmłodsi podczas terapii pedagogicznej mają zapewnione optymalne warunki umożliwiające im osiągnięcie pełnego potencjału rozwojowego.

Cennik

Terapia Pedagogiczna

Indywidualna terapia pedagogiczna, czas trwania 50 minut.

120 zł

Regulamin placówki Gabinet terapi pedagogicznej Duduś

TUS Indywidualnie

Czas trwania sesji to 50 minut.

100 zł

Regulamin uczestnictwa w terapii pedagogicznej

TUS Grupowo

Terapia umiejętności społecznych w grupach. Czas trwania sesji to 50 minut.

100 zł

Regulamin uczestnictwa w zajęciach TUS