Przejdź do treści

Terapia Pedagogiczna Gdańsk

Celem terapii pedagogicznej jest wspieranie dzieci w osiąganiu pełnego potencjału rozwojowego i umożliwienie im lepszego funkcjonowania w szkole i życiu codziennym.

Terapia Pedagogiczna

TUS - Trening Umiejętności Społecznych

Warsztaty

Terapia Pedagogiczna dla Dzieci

Terapia pedagogiczna dla dzieci to profesjonalne wsparcie, które pomaga dzieciom w rozwoju umiejętności społecznych, emocjonalnych i edukacyjnych. Wykorzystuje się w niej różnorodne metody, takie jak zabawy, gry czy zajęcia terapeutyczne, aby pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami i przekraczaniu barier w nauce i relacjach międzyludzkich. Terapia pedagogiczna ma na celu stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju dziecka, umożliwiając mu osiągnięcie sukcesu i pełnego potencjału.

Cennik

Terapia Pedagogiczna

Indywidualna terapia pedagogiczna, czas trwania 50 minut.


100 zł

TUS wariant 1

Terapia umiejętności społecznych w grupach 2-3 osobowych. Czas trwania sesji to 50 minut. Brak możliwość odwołania terapii.

70 zł

TUS wariant 2

Terapia umiejętności społecznych w grupach 2-3 osobowych. Czas trwania sesji to 50 minut. Możliwość bezpłatnego odwołania jednej sesji terapeutycznej raz w miesiącu.
90 zł